#13 Eivind Figenschau Skjellum – Reclaim your inner Throne

Hør episoden på Spotify
Se episoden på YouTube

Eivind Figenschau Skjellum er en leder innenfor moderne mannsarbeid og grunnleggeren av Reclaim your inner Throne. I dette arbeidet leder herr Figenschau Skjellum og hans team menn igjennom en metodisk prosess som hjelper dem å leve bedre liv; for seg selv, for sine partnere og familier, og for verden for øvrig.

I sitt eget liv har Eivind gått igjennom kraftige prosesser som har ført han til det fjerne østen, det amerikanske kontinent, og igjennom sykdom og møte med døden, på sin jakt og søken etter gode svar. Dette har han funnet. Han har tatt med seg sine innsikter og erfaringer tilbake fra både de indre og ytre reisene han har vært på, disse har utviklet seg til det han arbeider med i dag: Reclaim your inner Throne.

I denne samtalen snakker vi om vår egen opplevelse i en mannegruppe dagen før podkasten ble spilt inn, Eivinds historie og selvutviklingsarbeid, autentisk kommunikasjon, «nice guy»-syndromet og hvordan mannen og kvinnens roller har endret seg med tiden. 

Lær mer om herr Figenschau Skjellum sitt arbeid her
www.inner-throne.com/

#12 Dr. Andreas Wahl Blomkvist – Ulovlig medisin

Hør episoden på Spotify
Se episoden på YouTube

Lege Andreas Wahl Blomkvist er forfatter av boken Ulovlig medisin. I boken tar han for seg de historiske, politiske og medisinske aspektene ved psykedeliske stoffer, MDMA, ketamin og cannabis. I denne episoden snakker vi om hva disse stoffene er, hva man bør passe på, og trygg bruk. Vi snakker om potensialet disse stoffene innehar når de brukes innenfor terapautiske rammer. Ved hjelp av disse stoffene har mange mennesker blitt hjulpet ut av dype depresjoner, post traumatisk stress lidelse og andre psykiske lidelser, hvor tradisjonell terapi ikke har strukket til. På grunn av stigmatisering og regulering som følge av kulturelle og politiske hendelser fra 1960 til 1980-tallet har disse stoffene blitt utelatt fra forskning og medisinsk bruk i lang tid, dette har nå endret seg.

#11 En samtale med Andre Clemetsen om sorg, fotografi, kultur og livet

Hør episoden på Spotify

Andre er utdannet fra University of Westminster i London og har siden år 2008 deltatt i over 25 fotoutstillinger internasjonalt og nasjonalt. Den siste utstillingen hans tok for seg temaet sorg, og vi belyser temaet både fra Andres egne erfaringer og erfaringene til de han har møtt under arbeidet med utstillingen.

Andre har jobbet mye i fancy schmancy motehus i Paris og New York, men å kun jobbe i moteverdenen ble etter hvert for overfladisk og lite givende, så han søkte seg mot dokumentarisk fotografiarbeid. Hans kunstneriske virksomhet førte ham rundt hele verden, blant annet til lutfattige nomadefolk i Etiopia. Vi får høre noen utrolige historier fra hans reiser rundt om på kloden.

Vi diskuterer også hvordan kulturlivet har blitt ofret under koronatiden, og hvordan opplevelsen av kunst og kultur har endret seg i en tid med smarttelefoner, Netflix og underholdning døgnet rundt.

Andre vant nylig en pris under verdens største fotokonkurranse State of the World i Paris for dokumentarserien «Ensomhet».